Produkcja kapsułek do leków

Produkcja kapsułek do leków

Termin „enkapsulacja” odnosi się do procesów stosowanych w celu zamknięcia leków w stosunkowo stabilnej powłoce zwanej kapsułką. Dzięki temu mogą być one przyjmowane doustnie lub stosowane jako czopki. Musisz jednak wiedzieć, że istnieje kilka różnych metod wytwarzania kapsułek z lekami. Przyjrzyjmy się niektórym z nich. Najpierw przyjrzyjmy się metodzie żelatynowej.

Żelatyna

Jako naturalne, kruche ciało stałe, żelatyna jest substancją niealergiczną, prawie bezwonną. Pochodzi z kolagenu zwierzęcego i ma doskonałe właściwości fizyczne i chemiczne. Farmaceutyczne procesy produkcji żelatyny są zgodne z rygorystycznymi standardami przetwarzania farmaceutycznego, co czyni je preferowanym wyborem producentów leków. Ponadto, żelatyna może być dostosowana do unikalnych wymagań każdej aplikacji farmaceutycznej. W tym artykule przyjrzymy się różnym rodzajom żelatyny i ich zastosowaniu.

Proces produkcji kapsułek żelatynowych rozpoczyna się od przygotowania stężonego roztworu. Ten roztwór jest wykonany przez rozpuszczenie żelatyny w wodzie demineralizowanej, która jest podgrzewana do 60-70degC. Roztwór ten zawiera od trzydziestu do czterdziestu procent wagowych żelatyny. W wyniku wysokiego stopnia uwodnienia żelatyny, roztwór jest wysoce lepki i często zawiera pęcherzyki powietrza. Pęcherzyki te mogą powodować niespójną masę kapsułki i mogą być przyczyną skażenia produktu. Odkurzanie roztworu usuwa pęcherzyki powietrza, jednak długość czasu zależy od wielkości partii.

Innym zastosowaniem żelatyny jest produkcja kapsułek do leków. Jest ona doskonałą substancją pomocniczą do kapsułek z lekami. Posiada wysoką masę cząsteczkową i niską lepkość, co czyni ją idealnym kandydatem na substytut plazmy. Oprócz zastosowania w produkcji kapsułek z lekami, żelatyna jest szeroko stosowana w produkcji żeli miękkich i czopków. Jej właściwości żelujące i adhezyjne sprawiają, że kapsułki żelatynowe mają długi okres przydatności do spożycia.

Żelatyna farmaceutyczna posiada istotne zalety techniczne w stosunku do innych substancji pomocniczych. Jest to jedyna substancja pomocnicza, która nie wymaga numeru elektronicznego, co czyni ją składnikiem naturalnym. Ponadto żelatyna nadaje tabletkom większą siłę żelowania niż kapsułkom nie opartym na żelatynie. Dzięki temu kapsułka zachowuje większą spoistość, odporność i twardość. Spowalnia również szybkość rozpadu.

Żelatyna jest jednym z najczęściej stosowanych materiałów w produkcji kapsułek do leków. Żelatyna ma wiele korzyści po strawieniu, w tym jest środkiem przeciwzapalnym, reduktorem bólu stawów i osłoną dla układu pokarmowego. Ponadto wykazano, że żelatyna poprawia nastrój i sen, a niektóre badania sugerują nawet, że poprawia funkcje poznawcze.

Wszechstronność żelatyny jest widoczna w jej zastosowaniu w przemyśle medycznym. Jest to najczystsza dostępna forma białka. Oprócz tego, że jest bezpieczna i biodegradowalna, jest łatwo wchłaniana przez organizm i jest powszechnie akceptowana. Dodatkowo, żelatyna jest skutecznym środkiem hemostatycznym. Występuje w różnych formach, w tym gąbek, żeli i nanowłókien. Można je nakładać na rany i stosować jako opatrunek na rany.

Chociaż żelatyna jest powszechnie stosowanym materiałem w przemyśle farmaceutycznym, ma również inne zastosowania. Jest szeroko stosowana w medycynie do leczenia pacjentów, którzy doznali ciężkiej utraty krwi i potrzebują szybkiej wymiany krwi. Wstrząs hipowolemiczny może być wynikiem, jeśli nie ma wystarczającej ilości krwi. Aby temu zaradzić, substytuty krwi na bazie żelatyny są stosowane w celu zwiększenia objętości krwi. Mogą one również stabilizować układ krążenia i są szybko wchłaniane przez organizm.

Prasowalnica stołowa

Jeśli zamierzasz wykorzystać w swojej produkcji prasowalnicę stołową, musisz wiedzieć, jak wybrać taką, która najlepiej sprawdzi się w Twoich potrzebach. Można wybrać taką o dużej prędkości obrotowej lub maszynę o małej prędkości obrotowej, która posiada tylko jeden wałek kompresyjny. Szybkoobrotowa prasa do tabletek może zawierać etap wstępnego kompresowania, który częściowo formuje tabletki przed rozpoczęciem głównej kompresji. Z kolei obrotowa prasa do tabletek o niskiej prędkości będzie miała pojedynczy wałek ściskający i tylko jeden etap wstępnego prasowania. Etap wstępnego prasowania może przeprowadzać działanie odgazowujące na wypełnieniu proszku/granulatu przed głównym procesem prasowania. Działanie to jest konieczne, ponieważ powietrze w proszku lub granulacie może prowadzić do problemów z kapslowaniem podczas głównego etapu kompresji.

Wybierając prasę stołową do produkcji kapsułek leków, należy upewnić się, że wybrana maszyna została zaprojektowana i skonstruowana zgodnie z wytycznymi cGMP. Powinna również posiadać wydzielony obszar mechaniczny i być pyłoszczelna. Maszyna powinna mieć również łatwe do czyszczenia części. Należy również upewnić się, że sprzedawca zawiera system bezpieczeństwa na wypadek przerwy w dostawie prądu. Dodatkowo należy upewnić się, że zbiornik na proszek jest idealnie dopasowany do maszyny.

Tłocznia stołowa jest bardzo wydajnym i skutecznym narzędziem do produkcji kapsułek leków. Proces rozpoczyna się od przygotowania żelatyny. Następnie, szpilki formujące są wykonane ze stali o znormalizowanych wymiarach i przenoszone do obszaru suszenia. Kołki obracają się, aby równomiernie rozprowadzić żelatynę. Gdy kapsułki osiągną pożądaną długość, są odrywane i łączone w pozycji pre-lock. Gotowe kapsułki są następnie wyrzucane do pojemników w celu transportu lub napełnienia proszkiem.

Inną ważną cechą prasowalnicy stołowej jest jej zdolność do zapobiegania naskórkowaniu kapsułek na trzpieniach. Ponadto, pomaga ona uniknąć deformacji spowodowanych nierównomiernym suszeniem i szybkim suszeniem. Piece według niniejszego wynalazku są w pełni obudowane i pozwalają na kontrolowaną ilość wilgoci otaczającej szpilki. Można również uzyskać swobodny przepływ powietrza z wnętrza tunelu suszącego.

Innym ważnym czynnikiem w maszynie do prasowania stołowego do produkcji kapsułek z lekami jest zdolność do wytwarzania małych dawek produktu bez naruszania całej partii. Maszyna ma zdolność do produkcji do dwóch milionów kapsułek na godzinę, więc jest to doskonałe narzędzie dla producentów leków. Istnieje wiele różnych rodzajów stołów, więc wybór tego, który działa dla Ciebie jest bardzo ważny. Istnieje wiele korzyści z używania stołowej maszyny tłoczącej do produkcji kapsułek leków.

Maszyna do prasowania stołowego do produkcji kapsułek leków wykorzystuje szpilki podgrzewane w celu dalszego żelowania roztworu. Gorące szpilki są początkowo wystawione na działanie stosunkowo wilgotnego powietrza i z czasem stają się coraz bardziej suche. Gdy szpilki są całkowicie wysuszone, kapsułki są usuwane ze szpilek poprzez uchwycenie ich pomiędzy przeciwległymi powierzchniami. Następnie szpilki są schładzane do odpowiedniej temperatury. Po zakończeniu całego procesu, gotowe kapsułki są gotowe do wysyłki.

Maszyna do napełniania

Aby zapewnić spójność i jakość, producenci leków muszą zainwestować w wysokiej jakości maszynę do napełniania kapsułek. Istnieje kilka rodzajów, z których niektóre są automatyczne i nie wymagają wysiłku człowieka, a inne wymagają operatora. Oto kilka zalet w pełni automatycznego napełniacza kapsułek. Oprócz prędkości, oferuje wiele zalet, w tym dokładny proces napełniania i powtarzalność. Oto trzy powody, dla których warto zainwestować we w pełni automatyczną maszynę do napełniania kapsułek:

Pierwszym etapem jest proces tampingu. Kołki tampingowe wywierają siłę na materiał, umożliwiając jego przepływ do korpusu kapsułki. W zależności od maszyny siła ta wynosi od 50 do 150 N. Podczas tego etapu maszyna wyrzuca również zagęszczony proszek z płyty dozującej do korpusu kapsułki. Po napełnieniu, wyrzuceniu i zgrzaniu kończą się procesy.

Po zakończeniu cyklu napełniania maszyna kończy pracę. Maszyna posiada interfejs z ekranem dotykowym, który umożliwia operatorom kontrolę ustawień każdej kapsuły. Funkcja ta umożliwia również przegląd całego procesu za pomocą formuły PLC. W rezultacie PLC zawsze będzie utrzymywać tę samą formułę. W pełni automatyczne maszyny filtrujące mogą być również opracowane we współpracy z prywatną firmą lub organizacją. Mogą one towarzyszyć wstępnie ustalonym limitom wypełnienia i zmieniać punkty odcięcia, aby zaspokoić swoje potrzeby.

Granulator o wysokim ścinaniu jest ważnym elementem wypełniacza kapsułek. Ma on zdolność do wypełniania kapsułek odpowiednim dozowaniem i zapewnia, że są one prawidłowo uszczelnione. Maszyny te mają zwykle od 200 do 300 otworów i trzpieni oraz uchwyt krzywkowy, który ma 250 otworów. Są one przeznaczone do stosowania w przemyśle farmaceutycznym. Oprócz szybkiej produkcji, są one zaprojektowane tak, aby zużywać minimalną ilość energii. Są łatwe w użyciu i wymagają minimalnej powierzchni, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla małych firm.

Ważna jest szybkość i wydajność maszyny do napełniania kapsułek. Maszyna musi być w stanie produkować kapsułki z prędkością proporcjonalną do zapotrzebowania firmy. Maszyna o dużej prędkości może wyprodukować do 2500 kapsułek na godzinę i może napełniać różne rozmiary, od 00 do 4. Maszyna szybkoobrotowa nie powinna być używana, jeśli nie jest się absolutnie pewnym, że można osiągnąć pożądane tempo produkcji.

Rodzaj korka proszkowego stosowanego w maszynie do napełniania kapsułek jest krytyczny. Wynika to z faktu, że ślimak kapsułki musi być jednolity. Źle uformowana kapsułka może mieć negatywny wpływ na wagę produktu. Dodatkowo, prędkość maszyny powinna odpowiadać ilości materiału wypełniającego w każdej kapsułce. Jeśli wystąpią jakiekolwiek odchylenia w tych parametrach, proces napełniania kapsułek nie będzie działał prawidłowo. Aby uniknąć takich problemów, firmy farmaceutyczne powinny szukać automatycznej maszyny do napełniania kapsułek.

Podobne tematy