Proces produkcji antybiotyków

Proces produkcji antybiotyków

Płytki do mikrorozcieńczeń, lub MDT, to jednorazowe plastikowe płytki zawierające 96 lub więcej indywidualnych studzienek o objętości 0,1 mL każda. Każdy panel mikrorozcieńczeń może badać do dwunastu antybiotyków. Płytki są zwykle przygotowywane przy użyciu przyrządów dozujących do dokładnego podawania precyzyjnych objętości antybiotyków w bulionie do poszczególnych studzienek. Z jednego głównego zestawu rozcieńczeń można przygotować setki identycznych płytek.

Niniejszy artykuł powstał dzięki wsparciu serwisu aptekaswietokrzyska.pl

Systemy testowe

Systemy testowe dla procesów produkcji antybiotyków są używane do pomiaru wzrostu bakterii i określania aktywności antybakteryjnej. Systemy te wykorzystują technikę obrazowania poklatkowego 96 kombinacji bakterii i antybiotyków w celu uzyskania wyników w czasie rzeczywistym. System jest wystarczająco czuły, aby wykryć niskie stężenia bakterii. MIC są określane wizualnie lub za pomocą automatycznego urządzenia do oglądania przy długości fali 620 nm. Proces ten można wykonać szybko i dokładnie.

Testy dyfuzji krążkowej mierzą średnicę stref zahamowania i mogą być wykonywane ręcznie za pomocą suwmiarki lub linijki. Można również użyć systemu automatycznego, takiego jak ADAGIO Automated System firmy Bio-Rad Laboratories lub czytnika stref i2a SIRscan. Testy dyfuzji krążkowej dostarczają wyników jakościowych i nie są odpowiednie do określania MIC. W niektórych przypadkach testy dyfuzyjne nie są wiarygodne, ale można je wykorzystać do określenia skuteczności danego antybiotyku.

Metody

Antybiotyki różnią się skutecznością wobec różnych rodzajów bakterii. Niektóre są bardziej skuteczne wobec bakterii gram ujemnych, podczas gdy inne mają szerokie spektrum działania. Dlatego też, aby określić, który antybiotyk jest najbardziej skuteczny, należy go przetestować przeciwko konkretnym organizmom. Na szczęście istnieje kilka metod pomiaru tego efektu. Jedna z najbardziej popularnych znana jest jako test wrażliwości Kirby-Bauera. Metoda ta wymaga wykonania jednolitego posiewu zawiesiny bakterii na podłoże zawierające określony środek przeciwdrobnoustrojowy.

CLSI jest odpowiedzialne za raportowanie stężeń antybiotyków w ludzkiej surowicy i moczu. Aby bakterie zostały sklasyfikowane jako oporne lub wrażliwe, muszą być wrażliwe na dany antybiotyk w niższych stężeniach i oporne na niego w wyższych stężeniach. Klasyfikacja pośrednia oznacza, że stężenie potrzebne do zahamowania wzrostu bakterii jest zbliżone do poziomu w osoczu. Oznacza to, że pacjent cierpiący na ciężkie zakażenie bakteryjne prawdopodobnie odniesie korzyści z antybiotykoterapii. Niemniej jednak pacjenci cierpiący na przewlekłe lub nawracające infekcje powinni rozważyć wykonanie posiewów bakteryjnych.

Ograniczenia

Proces produkcji do badania antybiotyków ma pewne ograniczenia. Liczba testowanych antybiotyków zależy od wyizolowanego organizmu, miejsca zakażenia, receptariusza instytucji i życzeń lekarzy. Stosowanie zautomatyzowanych metod do testowania antybiotyków może ograniczyć wybór antybiotyków do użytku klinicznego. Ponadto, nowy antybiotyk może nie zostać włączony do panelu szpitalnego do czasu opracowania panelu automatycznego. Wśród czynników wpływających na wybór antybiotyków znajdują się: włączenie antybiotyku do receptariusza szpitala, jego dostępność w panelu automatycznym oraz prośby lekarzy.

Pomimo ograniczeń tych procesów, są one nadal przydatne w badaniach. Metody te mogą dostarczyć wiarygodnych wyników, o ile są prowadzone zgodnie z procedurami CLSI lub producentów produktów komercyjnych. Nadal jednak istnieje możliwość poprawy, w tym opracowania zautomatyzowanych instrumentów. Zautomatyzowane instrumenty mogłyby przynieść szybsze wyniki, zaoszczędzić pieniądze dzięki zmniejszeniu kosztów pracy i umożliwić laboratoriom zbadanie różnych podejść metodologicznych. Pomogłoby to również w szybkiej identyfikacji oporności bakterii.

Błędy

Wyniki badań wrażliwości na antybiotyki są wykorzystywane do podejmowania decyzji dotyczących antybiotyków. Klasyfikacja antybiotyków według wrażliwości opiera się na tym, czy test ujawnia oporność na dany antybiotyk, czy nie. W większości laboratoriów, wyniki wrażliwości są raportowane jako „wrażliwe”, „oporne” lub „pośrednie”. W niektórych przypadkach, wynik wrażliwości może wskazywać, że antybiotyk nie jest wrażliwy na dany lek, ale jest co najmniej atlerowalny.

Aby zmierzyć MIC, antybiotyki dodaje się do pożywki bulionowej w różnych stężeniach. Punkt końcowy nazywany jest obszarem zahamowania, czyli AIC. MIC to stężenie antybiotyku, które uniemożliwia widoczny wzrost bakterii w teście. W produkcji antybiotyków występuje wiele błędów. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia błędów, należy zapewnić rygorystyczną kontrolę procesu. Identyfikacja błędów jest ważnym krokiem w zapewnieniu jakości antybiotyków.

Alternatywy

Pomimo obaw związanych z możliwością wystąpienia oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, zwierzęta produkujące żywność nadal otrzymują antybiotyki. Coraz więcej grup badawczych bada alternatywy dla antybiotyków w procesie produkcji. Jedną z takich alternatyw jest stosowanie peptydów przeciwdrobnoustrojowych, czyli białek o specyficznych właściwościach, które sprawiają, że są one lepszym wyborem niż antybiotyki. Te peptydy przeciwdrobnoustrojowe mają wąskie spektrum działania i mogą być skierowane na konkretne bakterie patogenne bez wpływu na normalną florę w środowisku.

Animal pharma jest rozwijającą się branżą, a rozwój nowych leków ma ograniczyć stosowanie obecnych antybiotyków w produkcji żywności dla zwierząt. Jednak brak nowych antybiotyków do stosowania u ludzi prawdopodobnie zahamował badania i rozwój w tej dziedzinie. W związku z tym Animal Pharma pracuje nad rozwojem nowych produktów i alternatyw dla antybiotyków. Poprzez zmniejszenie użycia antybiotyków w przemyśle produkującym żywność, producenci zwierząt będą lepiej przygotowani do zmniejszenia ryzyka rozwoju oporności na antybiotyki.

Podobne tematy